fbpx
  • ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

☑️ KHOÁ GỘI DƯỠNG SINH TRUNG HOA 8̵.̵0̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵ còn 𝟑.𝟒𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎

☑️ KHOÁ GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH TRUNG HOA & MASSAGE CỔ – VAI – GÁY & MASSAGE THÁI 6 BÀI 1̵0̵.̵0̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵ còn 𝟓.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎

☑️ KHOÁ HỌC MASSAGE BODY THÁI / ĐÁ NÓNG / DẦU : 𝟓.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎
☑️ KHOÁ HỌC MASSAGE FOOT : 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

🎁 𝙏𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́ đ𝙖̃ 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙡𝙖̣𝙘 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙨𝙖̂𝙪
🎁 𝙏𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́ 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙨𝙖̂𝙪 𝙝𝙪𝙮𝙚̣̂𝙩 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪
🎁𝙏𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́ đ𝙞 𝙜𝙖̣̂𝙮 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪
🎁 𝙏𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́ 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙝𝙤̛𝙞 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙤̂́𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪́𝙘 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙨𝙖̂𝙪

👉 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊̀ 𝒌𝒉𝒊 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒉𝒐̣𝒄

– Nắm vững Huyệt Đạo , những kỹ thuật gội dưỡng sinh thành thục
– Thực hành trên mẫu người thật 100%
– Đóng tiền duy nhất 1 lần k phát sinh chi phí
👉 𝟏 𝐤𝐞̀𝐦 𝟏 𝐤 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀
– Không quá 10 HV cho 1 khoá học để đảm bảo chất lượng dạy & kèm sát từng học viên
– Không giới hạn thời gian học , bao học đến khi ra nghề .
– Cấp bằng tốt nghiệp sau khoá học
-Cung cấp hình ảnh , video trong quá trình học và sau khi ra nghề
– Cập nhật kỹ thuật mới liên tục cho học viên
– Tư vấn sét up mở tiệm

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

0777 200 320
0777 200 320